Oranjecomité Utrecht Oost

 

Mark Jebbink (voorzitter, 06-11344896)

Femke Bruinsma (secretaris)

Hidde Fockema Andreae (penningmeester)

Véronique Bontrup

Lobke van Leeuwen

Marian Verheij

Joris van Eijck

Diederik Visser

Roderick Weusthof

Contact

 

Locatie Koningsdag:

Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 Utrecht 

Correspondentie: 

Oranjecomité Utrecht Oost

p/a Hendrick de Keyserstraat 46

3583 TK Utrecht